Skip to the content

Prorector Ltd, Hong Kong


undefined 

Dotterbolaget Prorector Ltd i Hong Kong registrerades 2015 och har ett tätt samarbete med huvudkontoret i Stockholm och dotterbolaget i Shanghai. 


Prorector Ltd, Hong Kong har som främsta uppgift att sköta ekonomi och revision via K.Y. Chan & Co.