Skip to the content

Prorector (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd

 

undefined


Prorector (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd, etablerades 2016. Shanghaikontorets ansvarige är Lindsay Ma, Marketing Director. 
Lindsay Ma innehar en Master Degree och har mer än 11 års erfarenhet av europeisk kinesisk e-handelsutveckling samt kunskaper om de kinesiska omfattande regelverken. 

Ansvarig för bolagets IT- och e-handelsverksamhet är David Fu, Trade Division Manager.
David Fu innehar en Master Degree från Glasgow University och har stor erfarenhet inom data och e-handel och har bland annat arbetat med Amazon USA i 4 år.

Ansvarig för Shanghai kontorets ekonomi är Lilian Yu, Financial Accountant.

Lindsay Ma, Marketing Director, har tillsammans med David Fu, Trade Division Manager, samt Lilian Yu, Accountant, även betydande roller i navet av Prorectors verksamhet med dotterbolaget Prorector Limited i Hong Kong.
 
Shanghaikontoret med dess team innehar erforderlig kompetens för verksamheten och samarbetar i frågor där specialkompetens behövs med lokala konsulter och myndigheter. Shanghaikontoret har ett tätt samarbete med etablerade e-handelsplattformar som bland annat Amazon, JD och Tencent.

Prorector (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd, har ett eget godkänt CFDA* lager i Shanghai för alla produkter som säljs/distribueras.

* CFDA står för (China - Food - Distribution - Approval).


undefined    undefined

Lindsay Ma, Marketing Director          David Fu, Trade Division Manager