Skip to the content

KYÄNI SPORTS

undefined

KYÄNI SPORTSPROJEKTET

Prorector AB verkar via sina dotterbolag i Hong Kong och Shanghai i Kina som oberoende distributörer till bolaget Inc Idaho USA, vilket ger bolaget exklusiva rätten att sälja och distribuera samtliga produter från Kyäni globalt under eget varumärke, Kyäni SPORTS.

All distribution av produkter till slutkunder och tillhörande ekonomihantering sköts via Kyänis unika webbaserade administrationssystem.