Skip to the content

SCANDINAVIAN HOUSE

fortrollande_skog_large.jpg
alamy-c51469.jpg
alamy-fk22wx_cropped.jpg
test image
Selected by - bildspelet.jpg
Scand House NS norrsken kapad.jpg

 

 undefined      undefined      undefined      undefined    undefined


Prorector AB har sedan 2014 utvecklat, etablerat och lanserat en unik e-handelsplattform, Scandinavian House, för online och offline distribution främst för Kina och Hong Kong, direkt och i partnerskap med selekterade kinesiska och skandinaviska partners.

Med progressiv webbaserad teknik och nyskapande marknadsmodeller, har Scandinavian House utvecklats och marknadsför produkter inom segmenten sport, hälsa, livsmedel, barnartiklar och design mot relaterade produktmedvetna kundgrupper både på den asiatiska och europeiska marknaden.

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag att introducera era utvalda nordiska produkter på den kinesiska marknaden.

Prorector har kunskapen, tillstånd och licenser på plats, allt uppbackade via ett starkt eget team och via samarbetspartners. 

Prorector (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd, har ett eget godkänt CFDA* lager i Shanghai för alla produkter som säljs/distribueras.

* CFDA (China - Food - Distribution - Approval).


Kort bakgrund

I juni 2017 registreras e-handelsplattformen Scandinavian House i Kina.
Under 2018 lanseras Scandinavian House för representation av selekterade nordiska produkter "Nordic Selection" i samarbete med lokala väletablerade partners för Kina- och Hong Kongmarknaden.
Under 2018 utökar Scandinavian House med nordiska produkter för export på den europeiska marknaden bland annat via Amazon UK.        


undefined    undefined