Prorector AB hjälper nordiska företag att introducera välbeprövade skandinaviska produkter, främst inom livsmedel, på den svenska och kinesiska marknaden. I Sverige och med export till Kina arbetar Prorector AB för närvarande med växtbaserade och svenskproducerade havreprodukter under varumärket Orink.

Om Prorector AB (publ)

Om Prorector

Prorector AB regitrerades i april 2014. Hösten 2015 öppnades dotterbolaget Prorector Limited i Hong Kong och våren 2016 Prorector (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd i Shanghai, Kina. 

Prorector AB har sedan 2014 utvecklat en unik e-handelsplattform för att med en progressiv webbaserad teknik och nyskapande marknadsmodeller, utveckla och marknadsföra produkter främst inom livsmedel, sport och hälsa.

Scandinavian House lanserades 2018 i samarbete med lokala väletablerade partners för Kinamarknaden, en unik e-handelsplattform med alla erforderliga myndighetstillstånd och licenser på plats för cross-border handel via egen Trade Zone inom Kina. 
Prorector AB medverkar till att övriga speciallicenser som kan krävas för individuella produkter blir utfärdade.

Sedan 2021 bedrivs även försäljning och distribution av det egna varumärket ORINK, svenska havreprodukter, både inom Sverige, Europa och Kina. 

Vi ska verka för att uppnå en ledande statusposition inom livsmedel, sport och hälsa, företrädda av våra sportambassadörer och säljteam, både i Sverige och Kina, och därmed skapa varaktiga kundgrupper med hälsa och välbefinnande i fokus. I Kina har vi skapat heltäckande e-handelsplattformar och bygger vidare på ett selekterat återförförsäljarnät både inom Sverige och Kina.
Vi har sedan 2021 även lanserat vårt egna varumärke ORINK, svenska havreprodukter.
Under året som gått har vi arbetat vidare enligt vår affärsplan med att utveckla vår försäljningsverksamhet.

 

Tommy Sundqvist

VD