Prorector

”The journey of a thousand miles begins with one single step”
Lao Tzu, kinesisk filosof 500 år före Kristus

Välkommen till Prorector och Scandinavian House

Prorector AB hjälper nordiska företag att introducera välbeprövade skandinaviska produkter, främst inom livsmedel-, sport-, hälsa-, barn- och designsegmenten, in på den kinesiska marknaden.

SCANDINAVIAN HOUSE är Prorectors varumärke för online och offline distribution för Kina och Hong Kong, direkt eller i samarbete med selekterade kinesiska och skandinaviska partners.

Utöver detta finns ett utvecklat samarbete med Amazon utanför Kina.

Vi har under åren som gått arbetat vidare enligt vår affärsplan med att utveckla vår verksamhet i Kina med import av produkter från speciellt utvalda skandinaviska samarbetspartners. Vi har lanserat heltäckande e-handelsplattformar och bygger vidare på ett selekterat återförsäljarnät där vi arbetar med väletablerade lokala samarbetspartners mot den gigantiska Kinamarknaden, även innefattande export av utvalda produkter från Kina, via ett samarbete med Amazon utanför Kina.

Vår målsättning är att uppnå en ledande statusposition inom sport-, hälsokost-, design- och barnsegmenten och därmed skapa varaktiga kundgrupper med hälsa, välbefinnande och produktsäkerhet i fokus.

Tommy Sundqvist

VD

Samarbetspartners

Läs mer om Prorectors samarbetspartners, under ständig vidareutveckling. Tillsammans är man alltid starkare. 

 

Scandinavian House - Nästa generations handelshus i Kina

Scandinavian House, handelshuset för online och offline distribution främst mellan Kina, Hong Kong och Europa, direkt samt med avtal mellan selekterade kinesiska och skandinaviska partners.

Pressreleaser

Läs mer om nyheter från Prorector AB och dess dotterbolag.