Nästa generations handelshus i Kina

Sport & hälsa

Padelbolaget Sweden AB och Better you.

Design

Citronelles agenturer AB och Carina Hägg.

Livsmedel

Aqua Nobel, Guldrutan och Orink.

Barn

Sense

Kort bakgrund

I juni 2017 registreras e-handelsplattformen Scandinavian House i Kina. Under 2018 lanseras Scandinavian House för representation av selekterade nordiska produkter ”Nordic Selection” i samarbete med lokala väletablerade partners för Kina- och Hong Kongmarknaden.

Under 2019 utökade Scandinavian House med nordiska produkter för export på den europeiska marknaden bland annat via Amazon UK.

Prorector AB har sedan bolagets grundande 2014 utvecklat, etablerat och lanserat en unik e-handelsplattform, Scandinavian House, för online och offline distribution främst för Kina och Hong Kong, direkt och i partnerskap med selekterade kinesiska och skandinaviska partners. NÄSTA GENERATIONS HANDELSHUS I KINA!

Med progressiv webbaserad teknik och nyskapande marknadsmodeller, har Scandinavian House utvecklats och marknadsför produkter inom segmenten sport, hälsa, livsmedel, barnartiklar och designprodukter mot relaterade produktmedvetna kundgrupper både på den asiatiska och europeiska marknaden.

Samtliga utvalda skandinaviska produkter erhåller kvalitetsstämpeln SELECTED BY SCANDINAVIAN HOUSE.

 

Prorectors målgrupper

Marknadsvärde i Kina

Special Food & Bewerages

Källvatten 294 miljarder SEK
Kaffe 95 miljarder SEK
Havre-, sojadryck 351 miljarder SEK

Health Nutritional

Hälsokost 363 miljarder SEK

Kids stationary

Barnrelaterade produkter 835 miljarder SEK

Prorectors selekterade FMCG (Fast Moving Consumer Products), handelsprodukter som ligger inom Prorectors målområden utgör ett försäljningsvärde på över 2000 miljarder SEK.

Framtida produktgrupper styrda av efterfrågan, tillgänglighet och kommersiella villkor bevakas löpande genom Prorectors lokala presentation. Sport är också en viktig målgrupp inom Prorectors intresseområden. Den nya padelsporten är på stark frammarsch i Kina, tillika det snabbt ökande fotbollsintresse.

Prorector har kunskapen, tillstånd och licenser på plats, allt uppbackade via ett starkt eget team och via samarbetspartners.

Prorector (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd, har ett eget godkänt CFDA* lager i Shanghai för alla produkter som säljs/distribueras.
* CFDA (China – Food – Distribution – Approval).

Målet är att utveckla handelsförbindelser i båda riktningarna Asien – Europa och därmed bygga ett handelshus mellan länder och varaktiga kundgrupper med hälsa och välbefinnande i fokus.

Belt & Roads, den nya Sidenvägen

Belt & Roads är ett ekonomiskt utvecklingsprojekt där Kina bygger omfattande handelsvägar över hela Eurasien i form av höghastighetståg och motorvägar och även planer på nya sjövägar över Norra ishavet och Indiska oceanen med stora infrastruktursatsningar i länderna utefter vägen mot Europa.

Trenden visar på en uppgående kurva. Kina är världens största marknad för e-handel och i dagsläget beräknas 750 miljoner människor handla via mobilen och internet.

År 2020 förväntas 70 % av den kinesiska befolkningen handla online, motsvarande 891 miljoner personer. Totalt omsattes 48 triljoner SEK år 2019. Preliminära siffror för år 2020 beräknas till 59 triljoner SEK (59 tusen miljarder SEK).

Marknadsföringsmodell

B2C (Business to Consumer)
Grunden i Prorectors marknadsföring utgörs av en egenutvecklad e-handelsmodell, Scandinavian House. Avsikten är att skapa ett etablerat förtroende hos utvalda målgrupper som blir exponerade varumärket i rätt forum då köparna (både B2B och B2C) inspireras av Scandinavian House Nordic Selection produkter och därmed blir återkommande kunder.

B2B (Business to Business)
Förhandlingar pågår med nätverk och organisationer med bland annat hälsokost-, livsmedels- och varuhuskedjor, gymkedjor samt hotell, restauranger och catering inom segmentet HORECA samt sport- och idrottsrelaterade kinesiska organisationer.

Riktad marknadsföring
Riktad marknadsföring förbereds mot de stora folkgrupper som av tradition i Kina har en mycket stor tilltro till importerade hälso- och barnprodukter. Efterfrågan på kvalitativa och säkerhetsklassade produkter har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Här sker också marknadsföring via olika lokala samarbetspartners, sociala medier och forum. För ändamålet har avtal upprättas med ett antal samarbetspartners samt webbportaler som JD, Tmall, Pinduouo, Alibaba och Little Red Book med flera. Produktlansering och försäljning med utbildade sourcing agents samt via sociala medier och utvalda influencers. Kontinuerligt uppsökande verksamhet via eget säljteam.