God fortsättning på skottåret och Drakens år i Kina

Vi ser ljuset i tunneln efter en svår uppstartsfas. Vi kan tydligt märka hur vi börjar ta marknadsandelar. På den svenska marknaden jobbar vi enträget vidare på att komma in hos kaféer och bagerier utöver detaljhandeln. Under 2023 genomfördes ett 30-tal demonstrationer i butiker och fler väntas under 2024.
I Sverige kan noteras att vi närmar oss krönet i uppstartsfasen.
För Kina närmar vi oss tillväxtfasen med en förbättring 2023 på 130% och därefter en förväntad kraftig tillväxt.
Under verksamhetsåret 2024 kommer vi att genomföra en kapitaliseringsrunda för att få genomslag i den tillväxtfas som påbörjas i både Kina och Sverige.
Mer information om denne kommer senare.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå