Julhälsning med positiva signaler

Klockorna klämtar snart för ett nytt år, ett nytt år med nya utmaningar och möjligheter.
Vi har uppnått kontroll över pandemin och inflation samt räntan går åt rätt håll.
Vi har fortsatt vårt målmedvetna arbete att finna framkomliga vägar in på de stora marknadssegmenten i både Kina och Sverige. Under årets senare hälft har vi i Kina påbörjat en snabb expansion till de stora folkrika provinserna utanför Shanghai.
Vi är nu representerade i 14 av de 22 provinserna.
I dagarna slöts ett avtal med JD e-commerce, No. 1 member store some är under stark utveckling med 100-tals miljoner följare.

För Kinamarknaden har producerats 235 ton och för Sverigemarknaden 190 ton, 425 ton totalt av ORINK Barista samt ORINK Choklad.

För 2024 har vi lagt en försiktig forecast med en tredubbling mot 2023 med reservation för tillkommande större centralavtal som är under förhandling.
Med bara 2,5 år sen lanseringen av vårt egna varumärke ORINK har vi trots alla oförutsedda motgångar lyckats få fotfäste och börjar bli uppmärksammade i ett tufft marknadssegment genom små målmedvetna kostnadseffektiva steg.

Vi ser med tillförsikt fram emot 2024 att kunna skapa god lönsamhet för Prorector.
Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå